Lista aktualności Lista aktualności

AGROLOTNICZE ZABIEGI RATOWNICZE – OPRYSKI LASU

Nadleśnictwo Brzózka informuje, że od 05 do 31 czerwca 2018 roku będą realizowane agrolotnicze zabiegi ratownicze, prowadzące do ograniczenia liczebności szkodliwych owadów leśnych tj. : brudnicy mniszki, barczatki sosnówki, strzygoni choinówki.

Do zabiegu zakwalifikowane zostały drzewostany o łącznej powierzchni  1337,95 ha położone w leśnictwach Łąkowa, Wężyska, Bronków -  obręb leśny Brzózka. 

 

Pola zabiegowe zlokalizowane są wewnątrz obszaru : 

1. Nowy Raduszec  - Retno - Wężyska - Sarnie Łęgi

2. Wężyska - Chojna

3. Brzózka - Kołatka

     

Zgodnie z wytycznymi Terenowej Stacji Ochrony Lasu, do zabiegu użyty zostanie preparat DIMILIN 480SC w stężeniu 0,1 l/ha (toksyczność dla ludzi –nie klasyfikowany, toksyczność dla pszczół – toksyczny w dawce powyżej 0,375 l/ha; w zaleconej dawce środek praktycznie nieszkodliwy dla ludzi i zwierząt).

Nośnikiem wskazanego wyżej środka ochrony roślin będzie woda oraz ekologiczny olej mineralny IKAR-95EC  (środek zmniejszający napięcie powierzchniowe wody).

 

Obszary leśne zakwalifikowane do zabiegów ratowniczych na czas ich trwania zostaną oznakowane w terenie plakatami o treści:

„UWAGA TEREN OBJĘTY ZABIEGAMI CHEMICZNYMI PRZECIWKO SZKODNIKOM SOSNY - NIE WCHODZIĆ DO ODWOŁANIA”