Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty edukacyjne

Ścieżka edukacyjna „Braszka” pozwoli dzieciom spotkać się z lisem, rysiem, czy jeleniem, a dodatkowo sprawdzić wiedzę i spostrzegawczość.

Nadleśnictwo Brzózka posiada od 2005 roku, biegnącą wokół jego siedziby ścieżkę edukacyjną „Braszka". Nazwa  ścieżki wzięła się od łużyckiej nazwy miejscowości,  którą pierwszy raz wspomniano pisemnie już XIV wieku. 
Składa się ona z 15 punktów dydaktycznych, które zaznajamiają dzieci z pracą leśnika, ochroną przeciwpożarową, ochroną przyrody, z różnorodnością gatunków drzew, rolą lasu w życiu człowieka. Ścieżka ma ok. 2 km długości. Można ją zwiedzać z przewodnikiem.
 
 
W czasie zajęć edukacyjnych prowadzonych przez pracownika Nadleśnictwa Brzózka dzieci mogą aktywnie uczestniczyć w realizacji tematów. Poprzez dostępność terenu i różnorodność prezentowanych w trakcie wycieczki siedlisk, zajęcia mogą obejmować wiele zagadnień dotyczących leśnictwa. 
Tablice edukacyjne ustawione wzdłuż trasy ułatwiają samodzielne zwiedzanie ścieżki.